Hypotheekrente overzicht oproepen:

Hieronder de uitleg van enkele begrippen en afkortingen zoals die op de website gebruikt worden. 

NHG <75% <90% <100% <125%
NHG: de hypotheekrente tarieven die gelden als u gebruik maakt van de Nationale Hypotheek Garantie.
Executiewaarde: de waarde van de woning bij gedwongen verkoop, normaliter is dit 85% van de vrije onderhandse verkoop waarde. 125% staat gelijk aan een tophypotheek, u leent dan het bedrag dat nodig is voor de aanschaf van de woning plus alle bijkomende kosten.

U kunt op een van de rentespecifieke situaties (NHG of de executiewaarde als dekking) klikken om de geldverstrekkers te ordenen van laagste rente naar hoogste rente. Bijvoorbeeld als u op <100% klikt dan komt de geldverstrekker met het laagste rentetarief bovenaan en de geldverstrekker met het hoogste rentetarief bij 100% executiewaarde onderaan te staan in het overzicht.

Rentevaste periode
Als u de hypotheekrentetarieven van een rentevaste periode wilt weten kunt op een van de overzichten klikken rechtsboven. Bijvoorbeeld als u de hypotheek rentetarieven wilt weten bij een rentevaste periode van 5 jaar, dan klikt u op het overzicht 5 jaar rentevast.

Hypotheekrente Alert
Als u wekelijks op de hoogte wilt worden gehouden over wijzigingen in de hypotheek rentetarieven dan kunt u zich aanmelden op het e-mail notificatiesysteem. U kunt zich inschrijven door bovenaan de pagina op "Hypotheekrente Alert" te klikken. U kunt dan kiezen bij welke rentespecifieke situaties voor welke renteperiode(s) u op de hoogte wilt worden gehouden. U krijgt dan elke week een e-mail met de veranderingen in de rentestanden.

De gepubliceerde tarieven
De op deze site gepubliceerde tarieven zijn de laagste hypotheekrente tarieven van de verschillende aanbieders. Vaak gelden ze niet indien u reeds klant bent van de geldverstrekker en uw rentevaste periode wilt verlengen. In veel gevallen krijgt u dan een hoger aanbod van uw geldverstrekker. U kunt hier in de meeste gevallen nog over onderhandelen. De meeste geldverstrekkers rekenen een renteopslag voor beleggings- of spaarhypotheken. De opslag bedraagt meestal 0,2%, ongeacht de looptijd of executiewaarde.

De rente waar doorgaans mee wordt geadverteerd is de nominale rente. Dat is ook het rentepercentage dat u vastlegt met de geldverstrekker en dat uiteindelijk als bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Maar betaalt u die rente per maand of per jaar, voorafgaand aan de periode of achteraf? Als er rekening gehouden wordt met de afsluitkosten van de hypotheek en het tijdstip van betaling spreekt men over effectieve rente. De hypotheekrente tarieven die op deze website staan vermeld zijn de nominale rentetarieven.

Hypotheekrente soorten
Rente is rente, toch komt u vaak verschillende bewoordingen en rentevormen tegen, wanneer u de voordeligste aanbieder zoekt. Hieronder staan de meest voorkomende termen voor u uitgelegd.

Nominale rente
De nominale rente is het deel van de totale hypotheek dat u jaarlijks betaalt. Uw jaarlijkse lasten kunt u eenvoudig uitrekenen door de nominale rente te vermenigvuldigen met het totale hypotheekbedrag. Hypotheekverstrekkers publiceren hun nominale rente en de nominale rente wordt standaard vermeld op uw hypotheek offerte. De nominale rente is de feitelijke marktrente en wordt gevormd door de re?le rente en het verdisconteerde inflatiepercentage. Door de inflatie te verwerken in de rente compenseert de kredietverlener de ontwaarding van het uitgeleende geld.

Effectieve rente of bruto werkelijke rente
In de effectieve rente zijn de afsluitprovisie en de betalingsvorm verrekend. Hierdoor is de effectieve rente een uitgangspunt voor uw werkelijke hypotheeklasten. De 'Gedragscode Hypothecaire Financieringen' stelt het vermelden van de effectieve rente verplicht. Het doel hiervan is dat u makkelijker verschillende hypotheken kunt vergelijken. Voor de uiteindelijke vergelijking is de effectieve rente niet voldoende. Zaken als hypotheekrenteaftrek en premies voor levensverzekeringen worden niet verwerkt in de effectieve rente. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan (per maand of perkwartaal).

Dag- of venstertarief
In kranten wordt regelmatig en overzicht gepubliceerd van de rentetarieven van geldverstrekkers. Het dag- of venstertarief is het tarief dat openbaar gemaakt wordt door de geldverstrekker. Bij een renteherzieningsdatum, gaat uw rente vaak over op dit dag- of venstertarief.

Project- of arrangementsrente
Soms worden bij bouwprojecten of hypotheekvormen speciale rentetarieven gehanteerd. Vaak betekend dit dat er een bepaalde korting wordt verrekend met uw hypotheeklasten. Zodoende komt u (tijdelijk) op lagere rentelasten. Na het aflopen van de rentevaste periode betaalt u het gewone rentetarief. Daarom kan een voordelig lijkende rente op termijn toch duurder uitvallen, omdat de gewone rente bij dezelfde aanbieder een stuk hoger ligt en overstappen extra kosten met zich meebrengt.

Netto werkelijke rente
De netto werkelijke rente is net als de effectieve rente een methode om hypotheeklasten te vergelijken. In de netto werkelijke rente wordt rekening gehouden met uw maandlasten en worden maandlasten in de toekomst minder zwaar gewogen (vanwege inflatie). Hoe lager de netto werkelijke rente, hoe goedkoper de hypotheek. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat u gedurende een looptijd van 30 jaar bij dezelfde aanbieder blijft en de renteverschillen tussen aanbieders niet veranderen.